Xiangsheng Grand Hotels & Resorts Mountain Putuo

Xingxi Yuan, Mount Putuo Zhoushan China

Xiangsheng Grand Hotels & Resorts Mountain PutuoOver view
All Photos

Xiangsheng Grand Hotels & Resorts Mountain Putuo

Xingxi Yuan, Mount Putuo Zhoushan China