Xiangsheng Grand Hotels & Resorts Mountain Putuo

Xingxi Yuan, Mount Putuo Zhoushan China

Xiangsheng Grand Hotels & Resorts Mountain PutuoOver view
All Photos

Hotel Traffic

Xiangsheng Grand Hotels & Resorts Mountain Putuo

Hotel Reservation Tel:
020-86009099 (CouponCode:14259)(Busy or no answer, online booking please!)
Hotel Front-Desk Tel: 0086580-6696666 (Catering, conference,sauna,entertainment, Invoice, traffic)

Xiangsheng Grand Hotels & Resorts Mountain Putuo Website: http://xiangshenghotel.cn

Hotel Address: Xingxi Yuan, Mount Putuo Zhoushan China

Business zone: Putuoshan
District: putuoqu district
Address: Xingxi Yuan, Mount Putuo Zhoushan China

Xiangsheng Grand Hotels & Resorts Mountain Putuo

Xingxi Yuan, Mount Putuo Zhoushan China